Free Frogs illustratie Proces KPI's

Sturen op uitkomsten of op oorzaken

KPI’s (kern prestatie-indicatoren) worden veel gebruikt. Helaas wordt er daarbij vaak onvoldoende nagedacht over wat precies de bedoeling is van de KPI, hoe dat het beste meetbaar kan worden gemaakt en wat het effect van het meten is.

Voor een deel komt dat omdat men niet helemaal scherp heeft wat KPI’s nu precies zijn en hoe ze werken. In een presentatie op SlideShare heb ik een aspect van KPI’s uiteengezet, namelijk het onderscheid tussen “leading” en “lagging” KPI’s.